[PPT] Mẫu nguyên tử Bo

Lê Thu Trang Upload ngày 13/11/2010 19:07

File Mẫu nguyên tử Bo PPT thuộc chuyên mục Bài giảng điện tử chương Lượng tử ánh sáng của Lê Thu Trang liên quan đến mau-nguyen-tu-bo, bai-giang, Mẫu nguyên tử Bo.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 13/11/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,002 lượt.


Mẫu nguyên tử Bo
B33.Mau nguyen tu Bo.ppt


Xem trước tài liệu Mẫu nguyên tử Bo