[Word] Tài liệu tập huấn giáo viên thực hiện dạy học và kiểm tra đánh giá theo Chuẩn KTKN

Nguyen Trong Suu Upload ngày 16/11/2010 07:01

File Tài liệu tập huấn giáo viên thực hiện dạy học và kiểm tra đánh giá theo Chuẩn KTKN Word thuộc chuyên mục Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý của Nguyen Trong Suu liên quan đến chuan-kien-thuc-ki-nang, Tài liệu tập huấn giáo viên thực hiện dạy học và kiểm tra đánh giá theo Chuẩn KTKN.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 16/11/2010 và cho đến giờ nó được tải về 947 lượt.


Tài liệu tập huấn giáo viên thực hiện dạy học và kiểm tra đánh giá theo Chuẩn KTKN
Tai_lieu_BDGV_thuc_hien_Chuan_KTKN_daitra.doc

 

TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIÁO VIÊN

 

THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH GDPT

 

MÔN VẬT LÍ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 

(Tài liệu bồi dưỡng giáo viên cốt cán)

 

Người biên soạn: Nguyễn Trọng Sửu

 

 


Xem trước tài liệu Tài liệu tập huấn giáo viên thực hiện dạy học và kiểm tra đánh giá theo Chuẩn KTKN