[Word] Vấn đề hạt Higgs, lý thuyết và thực nghiệm

Trần Văn Thảo Upload ngày 17/11/2010 09:42

File Vấn đề hạt Higgs, lý thuyết và thực nghiệm Word thuộc chuyên mục Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar của Trần Văn Thảo liên quan đến boson-Higgs, thuc-nghiem, Vấn đề hạt Higgs, lý thuyết và thực nghiệm.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 17/11/2010 và cho đến giờ nó được tải về 276 lượt.


Vấn đề hạt Higgs, lý thuyết và thực nghiệm
Tran Van Thao.doc

Trong vài thập kỷ qua, ngành vật lý hạt đã xây dựng được một mô hình lý thuyết chính thống (SM), tạo nên khuôn khổ về sự hiểu biết các hạt và lực cơ bản trong tự nhiên. Một trong những thành phần cơ bản của mô hình này là trường lượng tử giả thiết phổ biến, chịu trách nhiệm cung cấp khối lượng cho các hạt. Trường này có tên gọi là trường Higgs. Nó là hệ quả của lưỡng tính sóng-hạt trong cơ học lượng tử, và tất cả các trường lượng tử đều có một hạt cơ bản đi kèm. Hạt đi kèm với trường Higgs được gọi là hạt Higgs, hay boson Higgs, theo tên của nhà vật lý Peter Higgs.


Xem trước tài liệu Vấn đề hạt Higgs, lý thuyết và thực nghiệm