[Word] Bề mặt Fermi

Trần Văn Thảo Upload ngày 17/11/2010 15:09

File Bề mặt Fermi Word thuộc chuyên mục Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar của Trần Văn Thảo liên quan đến , Bề mặt Fermi.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 17/11/2010 và cho đến giờ nó được tải về 339 lượt.


Bề mặt Fermi
be mat fermi (9.5 - 9.9).doc

Những dao động âm – Magneto


Xem trước tài liệu Bề mặt Fermi