[PPT] Bài giảng Dòng điện trong chất bán dẫn (Trần Triệu Phú)

Trần Triệu Phú Upload ngày 18/11/2010 12:59

File Bài giảng Dòng điện trong chất bán dẫn (Trần Triệu Phú) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Dòng điện trong các môi trường của Trần Triệu Phú liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 18/11/2010 và cho đến giờ nó được tải về 2,353 lượt.


Bài giảng Dòng điện trong chất bán dẫn (Trần Triệu Phú)
dong dien trong chat ban dan.ppt

Bài giảng Dòng điện trong chất bán dẫn (tiết 1)

Trần Triệu Phú

Dạy Lớp 11D2 Trung Học Thực Hành - Đại Học Sư Phạm

2010-2011

file ppt save từ pptx


Xem trước tài liệu