[PPT] Dòng điện trong chất bán dẫn

Nông Minh Ấn Upload ngày 26/11/2010 15:32

File Dòng điện trong chất bán dẫn PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Dòng điện trong các môi trường của Nông Minh Ấn liên quan đến dong-dien, chat-ban-dan, Dòng điện trong chất bán dẫn.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 26/11/2010 và cho đến giờ nó được tải về 2,311 lượt.


Dòng điện trong chất bán dẫn
dong dien trong chat ban dan.ppt


Xem trước tài liệu Dòng điện trong chất bán dẫn