[PPT] Cân bằng của một vật có trục quay cố định

hanh Upload ngày 03/12/2010 08:14

File Cân bằng của một vật có trục quay cố định PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, Giáo án điện tử chương Tĩnh học của hanh liên quan đến can-bang-vat-ran, Cân bằng của một vật có trục quay cố định.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 03/12/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,137 lượt.


Cân bằng của một vật có trục quay cố định
Can bang cua mot vat co truc quay co dinh.ppt


Xem trước tài liệu Cân bằng của một vật có trục quay cố định