[PPT] Rơi tự do (Hồ Thị Kim Dung)

NguyễnCông Upload ngày 10/12/2010 17:18

File Rơi tự do (Hồ Thị Kim Dung) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, Giáo án điện tử chương Động lực học chất điểm của NguyễnCông liên quan đến su-roi-tu-do, bai-giang, Rơi tự do (Hồ Thị Kim Dung).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 10/12/2010 và cho đến giờ nó được tải về 448 lượt.


Rơi tự do (Hồ Thị Kim Dung)
Ho Thi Kim Dung.102-30-012.ppt


Xem trước tài liệu Rơi tự do (Hồ Thị Kim Dung)