[PDF] Đề thi khảo sát học kỳ I VL12, trường THPT chuyên Hà Tĩnh

Nguyễn Ngọc Hiếu Upload ngày 28/12/2010 09:08

File Đề thi khảo sát học kỳ I VL12, trường THPT chuyên Hà Tĩnh PDF thuộc chuyên mục Đề kiểm tra vật lý 12 của Nguyễn Ngọc Hiếu liên quan đến de-kiem-tra, vat-ly-12, Đề thi khảo sát học kỳ I VL12, trường THPT chuyên Hà Tĩnh.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 28/12/2010 và cho đến giờ nó được tải về 764 lượt.


Đề thi khảo sát học kỳ I VL12, trường THPT chuyên Hà Tĩnh
02_02_108HAL.pdf

Đây là đề khảo sát học kỳ I của trường tôi, bao gồm từ chương vật rắn đến hết chương điện xoay chiều. Mọi người tham khảo và cho ý kiến nhé


Xem trước tài liệu Đề thi khảo sát học kỳ I VL12, trường THPT chuyên Hà Tĩnh