[ZIP] Đề ôn tập dao động và sóng cơ

Nguyễn Văn Thành Upload ngày 29/12/2010 11:31

File Đề ôn tập dao động và sóng cơ ZIP thuộc chuyên mục Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12 của Nguyễn Văn Thành liên quan đến dao-dong-co, song-co, de-on-tap, Đề ôn tập dao động và sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 29/12/2010 và cho đến giờ nó được tải về 715 lượt.


Đề ôn tập dao động và sóng cơ
Bai tap dao dong co va song co.zip


Xem trước tài liệu Đề ôn tập dao động và sóng cơ