[PPT] Kiểm tra lí thuyết sóng ánh sáng

Thanh Upload ngày 31/12/2010 11:52

File Kiểm tra lí thuyết sóng ánh sáng PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng ánh sáng của Thanh liên quan đến ly-thyet-song-anh-sang, Kiểm tra lí thuyết sóng ánh sáng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 31/12/2010 và cho đến giờ nó được tải về 791 lượt.


Kiểm tra lí thuyết sóng ánh sáng
Ly thuyet anh sang 12.ppt


Xem trước tài liệu Kiểm tra lí thuyết sóng ánh sáng