[ZIP] Phần mềm bỏ túi tập đánh máy nhanh Rapid Typing Portable

Nguyễn Cao Cường Upload ngày 21/01/2011 06:45

File Phần mềm bỏ túi tập đánh máy nhanh Rapid Typing Portable ZIP thuộc chuyên mục Các phần mềm khác của Nguyễn Cao Cường liên quan đến phan-mem-tap-danh-may, Phần mềm bỏ túi tập đánh máy nhanh Rapid Typing Portable.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 21/01/2011 và cho đến giờ nó được tải về 852 lượt.


Phần mềm bỏ túi tập đánh máy nhanh Rapid Typing Portable
RapidTyping_Portable_3.zip


Xem trước tài liệu Phần mềm bỏ túi tập đánh máy nhanh Rapid Typing Portable