[Word] SKKN: Phương pháp giải các dạng BT Lý 12 - Phần dao động cơ, sóng cơ, sóng âm

Dương Văn Đổng Upload ngày 26/01/2011 15:44

File SKKN: Phương pháp giải các dạng BT Lý 12 - Phần dao động cơ, sóng cơ, sóng âm Word thuộc chuyên mục Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý của Dương Văn Đổng liên quan đến sang-kien-kinh-nghiem, phuong-phap-giai-bai-tap, SKKN: Phương pháp giải các dạng BT Lý 12 - Phần dao động cơ, sóng cơ, sóng âm.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 26/01/2011 và cho đến giờ nó được tải về 5,090 lượt.


SKKN: Phương pháp giải các dạng BT Lý 12 - Phần dao động cơ, sóng cơ, sóng âm
SKKN_1011_PPGBTLY12.doc

Phân dạng các bài tập định lượng Vật Lý 12 - Phần dao động cơ, sóng cơ, sóng âm.


Xem trước tài liệu SKKN: Phương pháp giải các dạng BT Lý 12 - Phần dao động cơ, sóng cơ, sóng âm