[DJVU] Nakahara M. Geometry, Topology, and Physics

ephoton Upload ngày 08/02/2011 15:00

File Nakahara M. Geometry, Topology, and Physics DJVU thuộc chuyên mục Toán cho Vật lí của ephoton liên quan đến Nakahara M. Geometry, Topology, and Physics, Nakahara M. Geometry, Topology, and Physics.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 08/02/2011 và cho đến giờ nó được tải về 184 lượt.


Nakahara M. Geometry, Topology, and Physics
Nakahara M. Geometry, Topology, and Physics (IPP, 1990)(T)(ISBN 0852740948)(539s)_MD_.djvu


Xem trước tài liệu Nakahara M. Geometry, Topology, and Physics