[Word] Giới thiệu danh sách 94 thí nghiệm ảo về Vật Lí THPT bằng Java bằng Tiếng Việt [có địa chỉ tải về trọn bộ]

ephoton Upload ngày 11/02/2011 09:54

File Giới thiệu danh sách 94 thí nghiệm ảo về Vật Lí THPT bằng Java bằng Tiếng Việt [có địa chỉ tải về trọn bộ] Word thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của ephoton liên quan đến thi-nghiem-ao, Giới thiệu danh sách 94 thí nghiệm ảo về Vật Lí THPT bằng Java bằng Tiếng Việt [có địa chỉ tải về trọn bộ].

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/02/2011 và cho đến giờ nó được tải về 2,133 lượt.


Giới thiệu danh sách 94 thí nghiệm ảo về Vật Lí THPT bằng Java bằng Tiếng Việt [có địa chỉ tải về trọn bộ]
1-gioi-thieu-94-thi-nghiem-ao-vat-ly.doc

Hướng dẫn:

1. Để chạy được các files mô phỏng trên, máy của bạn cần cài đặt java, tải miễn phí tại java.com

2. Vì thuvienvatly giới hạn dung lượng upload hay sao đó mà tôi đưa lên không được (và muốn chia sẻ các tài liệu có dung lượng lớn cho cộng đồng nhưng lực bất tòng tâm), Thầy cô và các bạn có thể:

+ Xem danh sách trực tuyến tại đây 

+ Tải trọn bộ thí nghiệm bằng tiếng Việt tại đây


 


Xem trước tài liệu Giới thiệu danh sách 94 thí nghiệm ảo về Vật Lí THPT bằng Java bằng Tiếng Việt [có địa chỉ tải về trọn bộ]