[] 200 Puzzling Physics Problems with Hint and solution

Trần Triệu Phú Upload ngày 11/02/2011 11:30

File 200 Puzzling Physics Problems with Hint and solution thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý căn bản của Trần Triệu Phú liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/02/2011 và cho đến giờ nó được tải về 1,666 lượt.


200 Puzzling Physics Problems with Hint and solution

Đầy đủ 200 bài có hướng dẫn và lời giải (263 trang)

200 Puzzling Physics Problems with Hint and solution

(200 BÀI TẬP VẬT LÍ HÓC BÚA VỚI HƯỚNG DẪN VÀ LỜI GIẢI)

Phần đề đã được dịch sang tiếng Việt tại: http://thuvienvatly.com/home/component/option,com_remository/Itemid,215/func,fileinfo/id,9046/


Xem trước tài liệu