[EXE] Hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm thông tin phục vụ nghiên cứu cho các GV trẻ

ephoton Upload ngày 13/02/2011 09:16

File Hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm thông tin phục vụ nghiên cứu cho các GV trẻ EXE thuộc chuyên mục Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý của ephoton liên quan đến ki-nang-tim-kiem, nghien-cuu-khoa-hoc, Hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm thông tin phục vụ nghiên cứu cho các GV trẻ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 13/02/2011 và cho đến giờ nó được tải về 499 lượt.


Hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm thông tin phục vụ nghiên cứu cho các GV trẻ
Huong-Dan-Ki-Nang-Tim-Kiem-Nghien-Cuu-KH-Cho-Can-Bo-Tre.exe


Xem trước tài liệu Hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm thông tin phục vụ nghiên cứu cho các GV trẻ