[Word] Đề kiểm tra 1 tiết hk2 VL12 -THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông

Mai Hoang Anh Upload ngày 06/04/2011 20:23

File Đề kiểm tra 1 tiết hk2 VL12 -THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông Word thuộc chuyên mục Đề kiểm tra vật lý 12 của Mai Hoang Anh liên quan đến de-trac-nghiem, vat-ly-12, Đề kiểm tra 1 tiết hk2 VL12 -THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 06/04/2011 và cho đến giờ nó được tải về 678 lượt.


Đề kiểm tra 1 tiết hk2 VL12 -THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông
De58.doc

Đề kiểm tra tôi soạn, tự nhận thấy tương đối có tính phân loại. Chia sẻ cùng mọi người.

Kiểm tra 1 tiết 2 chương Sóng AS và Lượng tử AS.


Xem trước tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết hk2 VL12 -THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông