[PDF] Rèn luyện Kỹ năng với các tính năng nâng cao của PowerPoint cho việc soạn giảng

ephoton Upload ngày 22/04/2011 09:34

File Rèn luyện Kỹ năng với các tính năng nâng cao của PowerPoint cho việc soạn giảng PDF thuộc chuyên mục Kho tài nguyên tin học của ephoton liên quan đến Rèn luyện Kỹ năng với các tính năng nâng cao của PowerPoint cho việc soạn giảng, Rèn luyện Kỹ năng với các tính năng nâng cao của PowerPoint cho việc soạn giảng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 22/04/2011 và cho đến giờ nó được tải về 671 lượt.


Rèn luyện Kỹ năng với các tính năng nâng cao của PowerPoint cho việc soạn giảng
Powerful PowerPoint for Educators Using Visual Basic for Applications to Make PowerPoint Interactive.pdf

Tài liệu bằng tiếng anh, dễ hiểu, dễ rèn luyện cho GV.


Xem trước tài liệu Rèn luyện Kỹ năng với các tính năng nâng cao của PowerPoint cho việc soạn giảng