[Word] Giải thuật mới ở trò chơi – bài toán THÁP HÀ NỘI - Giải nhất ISEF 2011

Vương Thiện Huy Upload ngày 16/05/2011 15:11

File Giải thuật mới ở trò chơi – bài toán THÁP HÀ NỘI - Giải nhất ISEF 2011 Word thuộc chuyên mục Toán học của Vương Thiện Huy liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 16/05/2011 và cho đến giờ nó được tải về 1,117 lượt.


Giải thuật mới ở trò chơi – bài toán THÁP HÀ NỘI - Giải nhất ISEF 2011
Thap_Hanoi_ct - 24-3.doc

Tác giả: Vương Thiện Huy  - THTH - ĐHSP. TpHCM

Tài liệu này sẽ trình bày xung quanh thuật toán khử đệ quy để chơi bài toán Tháp Hà Nội 3 cột trên phương diện thực hành và đề xuất thuật giải tổng quát mới dành cho trường hợp có bốn cột trở lên…


Xem trước tài liệu