[Word] Lí thuyết và bài tập Sóng cơ

Phạm Xuân Hải Upload ngày 08/06/2011 21:37

File Lí thuyết và bài tập Sóng cơ Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Phạm Xuân Hải liên quan đến song-co, ly-thuyet-song, Lí thuyết và bài tập Sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 08/06/2011 và cho đến giờ nó được tải về 2,085 lượt.


Lí thuyết và bài tập Sóng cơ
Chuong Song co.doc


Xem trước tài liệu Lí thuyết và bài tập Sóng cơ