[Word] Trắc nghiệm sóng âm

vananh333 Upload ngày 28/06/2011 21:50

File Trắc nghiệm sóng âm Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của vananh333 liên quan đến song-am, de-trac-nghiem, Trắc nghiệm sóng âm.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 28/06/2011 và cho đến giờ nó được tải về 989 lượt.


Trắc nghiệm sóng âm
SÓNG ÂM.doc


Xem trước tài liệu Trắc nghiệm sóng âm