[PDF] Basic nonlinear acoustics An introduction for radiological physicists

Lê Trần Tuấn Kiệt Upload ngày 17/11/2008 16:00

File Basic nonlinear acoustics An introduction for radiological physicists PDF thuộc chuyên mục của Lê Trần Tuấn Kiệt liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 17/11/2008 và cho đến giờ nó được tải về 691 lượt.


Basic nonlinear acoustics An introduction for radiological physicists

 


Xem trước tài liệu