[PDF] Tạp chí Vật Lí của Nga: Vật Lí trong trường phổ thông - số 6 năm 2009

ephoton Upload ngày 18/07/2011 12:34

File Tạp chí Vật Lí của Nga: Vật Lí trong trường phổ thông - số 6 năm 2009 PDF thuộc chuyên mục Tạp chí khác của ephoton liên quan đến Tạp chí Vật Lí của Nga: Vật Lí trong trường phổ thông - số 6 năm 2009, Tạp chí Vật Lí của Nga: Vật Lí trong trường phổ thông - số 6 năm 2009.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 18/07/2011 và cho đến giờ nó được tải về 0 lượt.


Tạp chí Vật Lí của Nga: Vật Lí trong trường phổ thông - số 6 năm 2009
в школе 2009-6.pdf

Trong thời gian tôi đi thực tập tại viện hàn lâm khoa học Nga, tình cờ thấy trong tủ sách của viện có mấy tạp chí này, xin chia sẻ cùng GVVN.

Tạp chí Vật Lí trong trường phổ thông này được xuất bản số đầu tiên vào tháng 5 năm 1934


Xem trước tài liệu Tạp chí Vật Lí của Nga: Vật Lí trong trường phổ thông - số 6 năm 2009