[RAR] Tài liệu bồi dưỡng vật lý 2o11danh2 cho GV do vụ giáo dục trung học biên soạn (file Word)

NGUYỄN XUÂN TÌNH(sưu tầm) Upload ngày 18/08/2011 16:23

File Tài liệu bồi dưỡng vật lý 2o11danh2 cho GV do vụ giáo dục trung học biên soạn (file Word) RAR thuộc chuyên mục Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý của NGUYỄN XUÂN TÌNH(sưu tầm) liên quan đến tai-lieu-boi-duong-giao-vien, Tài liệu bồi dưỡng vật lý 2o11danh2 cho GV do vụ giáo dục trung học biên soạn (file Word).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 18/08/2011 và cho đến giờ nó được tải về 782 lượt.


Tài liệu bồi dưỡng vật lý 2o11danh2 cho GV do vụ giáo dục trung học biên soạn (file Word)
012011-Tai_lieu_BDGV_KTDG.rar


Xem trước tài liệu Tài liệu bồi dưỡng vật lý 2o11danh2 cho GV do vụ giáo dục trung học biên soạn (file Word)