[] ViOlympic offline - Phần mềm luyện thi Giải toán ViOlympic không cần mạng

Upload ngày 03/01/2013 14:02

File ViOlympic offline - Phần mềm luyện thi Giải toán ViOlympic không cần mạng thuộc chuyên mục Phần mềm kiểm tra kiến thức của liên quan đến ViOlympic, ViOlympic offline, thi ViOlympic, phần mềm thi ViOlympic, ViOlympic offline - Luyện thi toán ViOlympic không cần mạng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 03/01/2013 và cho đến giờ nó được tải về 97,183 lượt.


ViOlympic offline - Phần mềm luyện thi Giải toán ViOlympic không cần mạng

Đây là đĩa CD giải toán qua internet ViOlympic offline cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9. Sau khi cài CD ViOlimpic vào máy thầy cô có thể cho học sinh luyện tập ViOlympic mà không cần kết nối mạng.

Serial ViOlympic: 25-767

Key ViOlympic: TIRR-PIPW-T8UI-8TPY-WPQP

Tên phần mềm: ViOlympic offline (35 vòng)

Chức năng: Phần mềm luyện thi Giải toán ViOlympic không cần mạng.

Hướng dẫn nhập key cho Violympic Offline 

Hướng dẫn nhập key cho Violympic Offline

Giao diện Violympic Offline 

Giao diện Phần mềm Violympic


Xem trước tài liệu ViOlympic offline - Luyện thi toán ViOlympic không cần mạng