[Word] ĐỀ GIAO THOA VÀ SÓNG DỪNG

vuductinh Upload ngày 23/10/2011 18:51

File ĐỀ GIAO THOA VÀ SÓNG DỪNG Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của vuductinh liên quan đến giao thoa song, song dung, ĐỀ GIAO THOA VÀ SÓNG DỪNG.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 23/10/2011 và cho đến giờ nó được tải về 2,140 lượt.


ĐỀ GIAO THOA VÀ SÓNG DỪNG
CHUYÊN ĐỀ SÓNG CƠ (2011-2012).doc


Xem trước tài liệu ĐỀ GIAO THOA VÀ SÓNG DỪNG