[PPT] Bài toán chuyển động ném ngang (10CB)

hoanglan Upload ngày 30/10/2011 17:57

File Bài toán chuyển động ném ngang (10CB) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, Giáo án điện tử chương Động lực học chất điểm của hoanglan liên quan đến Bài toán chuyển động ném ngang, bai giang dien tu, Bài toán chuyển động ném ngang (10CB).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 30/10/2011 và cho đến giờ nó được tải về 1,505 lượt.


Bài toán chuyển động ném ngang (10CB)
bai15.ppt


Xem trước tài liệu Bài toán chuyển động ném ngang (10CB)