[Word] QUAN SÁT DAO ĐỘNG TẮT DẦN CỦA MẠCH DAO ĐỘNG BẰNG MÁY TÍNH

phanlean Upload ngày 08/11/2011 11:43

File QUAN SÁT DAO ĐỘNG TẮT DẦN CỦA MẠCH DAO ĐỘNG BẰNG MÁY TÍNH Word thuộc chuyên mục Tài liệu khác của phanlean liên quan đến dao dong tat dan, may tinh, QUAN SÁT DAO ĐỘNG TẮT DẦN CỦA MẠCH DAO ĐỘNG BẰNG MÁY TÍNH.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 08/11/2011 và cho đến giờ nó được tải về 374 lượt.


QUAN SÁT DAO ĐỘNG TẮT DẦN CỦA MẠCH DAO ĐỘNG BẰNG MÁY TÍNH
QUAN SÁT DAO ĐỘNG TẮT DẦN CỦA MẠCH DAO ĐỘNG BẰNG MÁY TÍNH 2.doc

Dùng máy tính có cài phần mềm xử lý âm thanh để quan sát dao động tắt dần của mạch dao động LC thay cho dao động kí điện tử.


Xem trước tài liệu QUAN SÁT DAO ĐỘNG TẮT DẦN CỦA MẠCH DAO ĐỘNG BẰNG MÁY TÍNH