[DJVU] Solution to I.E.Irodov's Problems in Geeneral Physics Volumn 1

Nguyễn Hữu Quý Ngân Upload ngày 10/11/2011 15:15

File Solution to I.E.Irodov's Problems in Geeneral Physics Volumn 1 DJVU thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý căn bản của Nguyễn Hữu Quý Ngân liên quan đến Solution to I.E.Irodov's Problems in Geeneral Physics Volumn 1, Solution to I.E.Irodov's Problems in Geeneral Physics Volumn 1.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 10/11/2011 và cho đến giờ nó được tải về 237 lượt.


Solution to I.E.Irodov's Problems in Geeneral Physics Volumn 1
tap01.djvu

Bài giải Problems in General Physics của I.E.Irodov tập 1 (.djvu)


Xem trước tài liệu Solution to I.E.Irodov's Problems in Geeneral Physics Volumn 1