[PPT] Lăng kính

doan van doi Upload ngày 13/11/2011 17:06

File Lăng kính PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Mắt và dụng cụ quang của doan van doi liên quan đến lang kinh, bai giang dien tu, Lăng kính.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 13/11/2011 và cho đến giờ nó được tải về 696 lượt.


Lăng kính
HOI GIANG.ppt


Xem trước tài liệu Lăng kính