[DJVU] Introduction To Superconductivity (Michael Tinkham, .djvu)

Nguyễn Thị Cẩm Nhung Upload ngày 27/11/2011 20:28

File Introduction To Superconductivity (Michael Tinkham, .djvu) DJVU thuộc chuyên mục Kho ebook vật lý ứng dụng của Nguyễn Thị Cẩm Nhung liên quan đến Introduction To Superconductivity (Michael Tinkham, .djvu), Introduction To Superconductivity (Michael Tinkham, .djvu).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 27/11/2011 và cho đến giờ nó được tải về 216 lượt.


Introduction To Superconductivity (Michael Tinkham, .djvu)
Tinkham_M._Introduction_to_superconductivity_(1996)(2nd_ed.)(en)(454s).djvu

Giáo trình của Michael Tinkham, cần thiết cho ai học Vật lý hoặc điện tử. Nếu bạn chưa có chương trình đọc, bạn có thể tải chương trình đọc file .djvu tại đây.


Xem trước tài liệu Introduction To Superconductivity (Michael Tinkham, .djvu)