[PDF] CHUYÊN ĐỀ: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI - GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH ( GIÁO DỤC HỒNG PHÚC)

NGUYỄN HỒNG KHÁNH - GDHP Upload ngày 02/01/2012 14:08

File CHUYÊN ĐỀ: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI - GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH ( GIÁO DỤC HỒNG PHÚC) PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng của NGUYỄN HỒNG KHÁNH - GDHP liên quan đến chuyen de, hien tuong quang dien ngoai, nguyen hong khanh, hong phuc, CHUYÊN ĐỀ: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI - GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH ( GIÁO DỤC HỒNG PHÚC).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/01/2012 và cho đến giờ nó được tải về 3,904 lượt.


CHUYÊN ĐỀ: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI - GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH ( GIÁO DỤC HỒNG PHÚC)
htqd n.pdf

NỘI DUNG TÀI LIỆU BAO GỒM: - TÓM TẮT LÝ THUYẾT CÔNG THỨC - CÁC DẠNG BÀI TOÁN KHÓ - BÀI TẬP MẪU - BÀI TẬP THỰC HÀNH - ĐÁP ÁN


Xem trước tài liệu CHUYÊN ĐỀ: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI - GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH ( GIÁO DỤC HỒNG PHÚC)