[PDF] The Physics of Music and Color - L. Gunther (Springer, 2012)

Trần Nghiêm Upload ngày 12/01/2012 17:07

File The Physics of Music and Color - L. Gunther (Springer, 2012) PDF thuộc chuyên mục Kho ebook vật lý ứng dụng của Trần Nghiêm liên quan đến The Physics of Music and Color - L. Gunther (Springer, 2012), The Physics of Music and Color - L. Gunther (Springer, 2012).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 12/01/2012 và cho đến giờ nó được tải về 265 lượt.


The Physics of Music and Color - L. Gunther (Springer, 2012)
The Physics of Music and Color - L. Gunther (Springer, 2012).pdf


Xem trước tài liệu The Physics of Music and Color - L. Gunther (Springer, 2012)