[ZIP] [Mô phỏng] Hình dạng phân tử: cơ bản

Colorado U. Upload ngày 11/02/2012 08:07

File [Mô phỏng] Hình dạng phân tử: cơ bản ZIP thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Colorado U. liên quan đến Hình dạng phân tử: cơ bản, mô phỏng, mo phong, hinh dang phan tu, Hình dạng phân tử: cơ bản.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/02/2012 và cho đến giờ nó được tải về 362 lượt.


[Mô phỏng] Hình dạng phân tử: cơ bản
molecule-shapes-basics_vi.zip

Phiên bản mới của Hình dạng phân tử


Xem trước tài liệu Hình dạng phân tử: cơ bản