[Word] Kiểm tra 1 tiết HKII Khối 11 - Có ma trận và đáp án

VÕ THANH TÚ Upload ngày 17/03/2012 16:49

File Kiểm tra 1 tiết HKII Khối 11 - Có ma trận và đáp án Word thuộc chuyên mục Đề kiểm tra vật lý 11 của VÕ THANH TÚ liên quan đến de kiem tra, vat ly 11, Kiểm tra 1 tiết HKII Khối 11, ma trận và đáp án, Kiểm tra 1 tiết HKII Khối 11 - Có ma trận và đáp án.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 17/03/2012 và cho đến giờ nó được tải về 1,630 lượt.


Kiểm tra 1 tiết HKII Khối 11 - Có ma trận và đáp án
ma-tran-kt1t-11cb-hkii-thanh-tu---2012.thuvienvatly.com.f96c3.doc

Gồm 20 câu trắc nghiệm theo đúng yêu cầu của Bộ

Hai câu tự luận bám sát


Xem trước tài liệu Kiểm tra 1 tiết HKII Khối 11 - Có ma trận và đáp án