[PPT] Phản xạ toàn phần - 11CB (Nguyễn Văn Trí Ngôn)

Nguyen Van Tri Ngon Upload ngày 11/04/2009 20:51

File Phản xạ toàn phần - 11CB (Nguyễn Văn Trí Ngôn) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Phản xạ - Khúc xạ ánh sáng của Nguyen Van Tri Ngon liên quan đến phan xa, toan phan, anh sang, vat li 11, bai giang, nguyen van tri ngon, Phản xạ toàn phần - 11CB (Nguyễn Văn Trí Ngôn).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,078 lượt.


Phản xạ toàn phần - 11CB (Nguyễn Văn Trí Ngôn)

TRƯỜNG THPT MANG THÍT - VLÍ 11 CB. PHẢN XẠ TOÀN PHẦN


Xem trước tài liệu Phản xạ toàn phần - 11CB (Nguyễn Văn Trí Ngôn)