[Word] Các dạng BT của con lắc đơn

nguyễn hữu lý Upload ngày 09/05/2012 10:15

File Các dạng BT của con lắc đơn Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của nguyễn hữu lý liên quan đến Các dạng BT của con lắc đơn, Các dạng BT của con lắc đơn.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 09/05/2012 và cho đến giờ nó được tải về 1,623 lượt.


Các dạng BT của con lắc đơn
cac-dang-bt-cua-con-lac-don.thuvienvatly.com.5c2f7.doc


Xem trước tài liệu Các dạng BT của con lắc đơn