[PPT] Sự nở vì nhiệt của vật rắn (Nguyễn Trọng Tâm)

nguyen trong tam Upload ngày 07/04/2009 06:37

File Sự nở vì nhiệt của vật rắn (Nguyễn Trọng Tâm) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất rắn và chất lỏng của nguyen trong tam liên quan đến no vi nhiet, no dai, no khoi, bai giang dien tu, nguyen trong tam, Sự nở vì nhiệt của vật rắn (Nguyễn Trọng Tâm).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 07/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 2,794 lượt.


Sự nở vì nhiệt của vật rắn (Nguyễn Trọng Tâm)


Xem trước tài liệu Sự nở vì nhiệt của vật rắn (Nguyễn Trọng Tâm)