[PPT] Tán sắc ánh sáng - Thầy Lê Minh Thư - ĐHSPHN

Tu Thach Upload ngày 09/06/2012 07:45

File Tán sắc ánh sáng - Thầy Lê Minh Thư - ĐHSPHN PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Phản xạ - Khúc xạ ánh sáng của Tu Thach liên quan đến Tán sắc ánh sáng, Thầy Lê Minh Thư, ĐHSPHN, Tán sắc ánh sáng - Thầy Lê Minh Thư - ĐHSPHN.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 09/06/2012 và cho đến giờ nó được tải về 1,438 lượt.


Tán sắc ánh sáng - Thầy Lê Minh Thư - ĐHSPHN
opticstansacas.thuvienvatly.com.26a4c.ppt

Bài giảng của thầy Lê Minh Thư - ĐHSPHN


Xem trước tài liệu Tán sắc ánh sáng - Thầy Lê Minh Thư - ĐHSPHN