[PDF] Phát hiện nguồn năng lượng mới

Phạm Viết Long Upload ngày 22/06/2012 12:24

File Phát hiện nguồn năng lượng mới PDF thuộc chuyên mục Các bài báo tiếng Việt của Phạm Viết Long liên quan đến Phát hiện, nguồn năng lượng mới, Phát hiện nguồn năng lượng mới.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 22/06/2012 và cho đến giờ nó được tải về 229 lượt.


Phát hiện nguồn năng lượng mới
20phat-hien-nguon-nang-luong-moi.thuvienvatly.com.297de.pdf

Xuất phát từ bản chất của photon là được cấu tạo từ 2 hạt điện tử và phản điện tử đã được báo cáo tại  Hội nghị khoa học 2010, Ts Vũ Huy Toàn đã phát hiện ra một nguồn năng lượng sạch mới, vô tận của tương lai thay thế cho nhiên liệu hoá thạch gây ô nhiễm. Đây sẽ là một sự đóng góp lớn của người Việt Nam cho nhân loại thế kỷ XXI này: Mở ra "Kỷ nguyên năng lượng photon" thay thế cho "Kỷ nguyên năng lượng nguyên tử".


Xem trước tài liệu Phát hiện nguồn năng lượng mới