[Word] ĐỀ THI HSG LÝ 12 TỈNH NINH BÌNH 2011-2012 (VÒNG 1- update)

Bùi Khương Duy Upload ngày 25/06/2012 14:37

File ĐỀ THI HSG LÝ 12 TỈNH NINH BÌNH 2011-2012 (VÒNG 1- update) Word thuộc chuyên mục Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố của Bùi Khương Duy liên quan đến ĐỀ THI HSG, LÝ 12, TỈNH NINH BÌNH, 2011-2012, VÒNG 1, ĐỀ THI HSG LÝ 12 TỈNH NINH BÌNH 2011-2012 (VÒNG 1).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 25/06/2012 và cho đến giờ nó được tải về 1,323 lượt.


ĐỀ THI HSG LÝ 12 TỈNH NINH BÌNH 2011-2012 (VÒNG 1- update)
-lY-vOng-1.thuvienvatly.com.91bcf.doc

Do sơ suất đã gửi nhầm bản nháp, xin gửi lại đề chính thức HSG Vật lý 12 tỉnh Ninh Bình (vòng 1)


Xem trước tài liệu ĐỀ THI HSG LÝ 12 TỈNH NINH BÌNH 2011-2012 (VÒNG 1)