[PDF] Tương tác điện

Phạm Viết Long Upload ngày 26/06/2012 07:53

File Tương tác điện PDF thuộc chuyên mục Các bài báo tiếng Việt của Phạm Viết Long liên quan đến Tương tác điện, Tương tác điện.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 26/06/2012 và cho đến giờ nó được tải về 170 lượt.


Tương tác điện
tuong-tac-dien.thuvienvatly.com.14e31.pdf

Với việc chấp nhận một định đề có tính đột phá: "Electron & positron không có tương tác hấp dẫn mà chỉ có tương tác điện", Ts Vũ Huy Toàn đã phát hiện ra một thực tế là chỉ có tương tác điện mới là tương tác cơ bản, còn tất cả các tương tác khác chỉ là những biểu hiện khác nhau của nó mà thôi. Nhờ đó, tác giả đã phát hiện ra "định luật vạn vật hấp dẫn tổng quát"  cho cả tương tác hấp dẫn lẫn tương tác điện và từ, và việc thống nhất 4 tương tác đã tự động được hình thành xét từ bản chất vật lý.


Xem trước tài liệu Tương tác điện