[RAR] Phần mềm trộn đề trắc nghiệm MIXTEST2.0

Hà Văn Thạnh Upload ngày 14/04/2009 19:19

File Phần mềm trộn đề trắc nghiệm MIXTEST2.0 RAR thuộc chuyên mục Phần mềm về trắc nghiệm của Hà Văn Thạnh liên quan đến tron de, trac nghiem, mixtest, ha van thanh, Phần mềm trộn đề trắc nghiệm MIXTEST2.0.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 14/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 2,469 lượt.


Phần mềm trộn đề trắc nghiệm MIXTEST2.0

MIXTEST là chương trình trộn đề trắc nghiệm thành nhiều đề có thứ tự câu hỏi và trả lời đảo lộn một cách ngẫu nhiên. Chương trình được viết bằng ngôn ngữ Word Basic và được lưu thành file template. Chương trình chạy trên nền Word


Xem trước tài liệu Phần mềm trộn đề trắc nghiệm MIXTEST2.0