[PDF] Hạt nhân nguyên tử

Nguyễn Xuân trị Upload ngày 08/07/2012 09:07

File Hạt nhân nguyên tử PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân của Nguyễn Xuân trị liên quan đến Hạt nhân nguyên tử, Hạt nhân nguyên tử.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 08/07/2012 và cho đến giờ nó được tải về 978 lượt.


Hạt nhân nguyên tử
hat-nhan-nguyen-tudoc.thuvienvatly.com.c855c.pdf


Xem trước tài liệu Hạt nhân nguyên tử