[PDF] Chu kì bán rã của hỗn hợp hai chất phóng xạ

Đậu Quang Dương Upload ngày 21/07/2012 17:01

File Chu kì bán rã của hỗn hợp hai chất phóng xạ PDF thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của Đậu Quang Dương liên quan đến Chu kì bán rã, của hỗn hợp, hai chất phóng xạ, Chu kì bán rã của hỗn hợp hai chất phóng xạ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 21/07/2012 và cho đến giờ nó được tải về 1,442 lượt.


Chu kì bán rã của hỗn hợp hai chất phóng xạ
chu-ki-ban-ra-cua-hon-hop-hai-chat-phong-xa-.thuvienvatly.com.add63.pdf

Đây là bài toán mà tôi thấy ít nhất có hai đáp án đăng trên hai diễn đàn khác nhau  !


Xem trước tài liệu Chu kì bán rã của hỗn hợp hai chất phóng xạ