[RAR] Gói Tài Liệu Tập Huấn Cho GV Trường Chuyên của Bộ Giáo dục& Đào tạo năm 2012

ephoton Upload ngày 23/08/2012 15:17

File Gói Tài Liệu Tập Huấn Cho GV Trường Chuyên của Bộ Giáo dục& Đào tạo năm 2012 RAR thuộc chuyên mục Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý của ephoton liên quan đến Gói Tài Liệu Tập Huấn Cho GV Trường Chuyên, của Bộ Giáo dục& Đào tạo, năm 2012, Gói Tài Liệu Tập Huấn Cho GV Trường Chuyên của Bộ Giáo dục& Đào tạo năm 2012.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 23/08/2012 và cho đến giờ nó được tải về 1,455 lượt.


Gói Tài Liệu Tập Huấn Cho GV Trường Chuyên của Bộ Giáo dục& Đào tạo năm 2012
taphuangvtruongchuyen2012.thuvienvatly.com.a2e18.rar

Từ LB Nga về nước, hòa nhập với cộng đồng :D

Xin gửi chia sẻ đến quý Cô Thầy gói tài liệu này :)

Trân trọng,

Phan Hồ Nghĩa, My web. http://dayhocvatli.net/Xem trước tài liệu Gói Tài Liệu Tập Huấn Cho GV Trường Chuyên của Bộ Giáo dục& Đào tạo năm 2012