[PDF] 9 bài tập tổng hợp dao động khó

havang Upload ngày 30/08/2012 21:53

File 9 bài tập tổng hợp dao động khó PDF thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của havang liên quan đến 9 bài tập, tổng hợp, dao động, khó, 9 bài tập tổng hợp dao động khó.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 30/08/2012 và cho đến giờ nó được tải về 4,819 lượt.


9 bài tập tổng hợp dao động khó
9-bai-tap-tong-hop-dao-dong-kho.thuvienvatly.com.32ef0.pdf

Các bài toán tổng hợp dao động khó có thể ra thi đại học.


Xem trước tài liệu 9 bài tập tổng hợp dao động khó