[Word] Đề ôn tập học sinh giỏi phần Sóng cơ

Hoàng Tiến Thành Upload ngày 17/09/2012 09:59

File Đề ôn tập học sinh giỏi phần Sóng cơ Word thuộc chuyên mục Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường của Hoàng Tiến Thành liên quan đến Đề ôn tập học sinh giỏi, phần Sóng cơ, Đề ôn tập học sinh giỏi phần Sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 17/09/2012 và cho đến giờ nó được tải về 2,111 lượt.


Đề ôn tập học sinh giỏi phần Sóng cơ
on-tap-phan-song-co.thuvienvatly.com.27459.doc


Xem trước tài liệu Đề ôn tập học sinh giỏi phần Sóng cơ