[] Giới thiệu hệ thống xây dựng và quản lý bài học trực tuyến

Tran Trieu Phu Upload ngày 15/04/2009 16:54

File Giới thiệu hệ thống xây dựng và quản lý bài học trực tuyến thuộc chuyên mục Hướng dẫn dử dụng phần mềm của Tran Trieu Phu liên quan đến xay dung, quan ly, bai hoc, truc tuyen, tran trieu phu, Giới thiệu hệ thống xây dựng và quản lý bài học trực tuyến.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 934 lượt.


Giới thiệu hệ thống xây dựng và quản lý bài học trực tuyến

Giới thiệu hệ thống xây dựng và quản lý bài học trực tuyến


Xem trước tài liệu Giới thiệu hệ thống xây dựng và quản lý bài học trực tuyến